Autor: mrobak

 • Powinienem czy Chcę? Siła clean space

  Tło: Lider miał konflikt z jednym z podwładnych, który złamał hierarchię komunikacji. Lider odebrał to, jako naruszenie jego autorytetu – w oczach szefów i innych podwładnych. Zareagował emocjonalnie – podniósł głos, przestał witać się z pracownikiem. Napięcie narastało, podwładny zaczął dostrzegać w ich kontaktach działanie przeciwko sobie (nawet, jeśli lider miał poczucie obiektywizmu). Podczas analizy…

 • Mapa biegunów: Albo czy Oraz?

  Tło: W ramach definiowania własnej tożsamości lider (Dyrektor Zarządzający) określił, że chce zarządzać spójnie ze swoją osobowością i kluczowymi motywami. Główną ideą było osiąganie wyników dzięki inwestowaniu w poczucie bezpieczeństwa ludzi a nie osiąganie wyników poprzez ludzi-tryby maszyny. Pojawił się jednak dylemat: Czy mogę budować bezpośrednie, bliskie relacje z każdym pracownikiem nie odbierając jednocześnie odpowiedzialności…

 • Odkrycie prawdziwego wyzwania

  Tło: Klient potrzebował sprawdzić czy są inne alternatywy rozwiązania, które wypracował wcześniej (dotyczyło ono sposobu w jaki miał rozwijać swój biznes). To była pierwotna intencja. Cel: Znalezienie innych rozwiązań dla rozwoju własnego biznesu – cel pierwotny. Rozwiązanie: W trakcie metaforycznej pracy z tym zagadnieniem okazało się, że poszukiwanie innych alternatyw jest tematem zastępczym. Istotą wyzwania…

 • Stosować wiedzę w zgodzie ze sobą… Siła metafory

  Tło: Liderzy w organizacji szkolili się przez jakiś czas z zakresu zarządzania zespołem. Przeszli proces kierowania, budowanie autorytetu, feedback, coaching i wiele, wiele innych tematów. Przy kolejnych spotkaniach zawsze pojawiało się pytanie: Co wdrożyliście? I odpowiedź: Część się udało, na część nie było czasu bo wiesz… kryzysy, te sprawy. W pewnym momencie dawanie kolejnej wiedzy…

 • Szef kuchni – nowa metafora relacji 

  Tło: Klientka zgłosiła się z problemem związanym z relacją w pracy między nią a współpracowniczką. Relacja nie była najlepsza, dochodziło do różnych spięć i nieprzyjemnych sytuacji, w których Panie agresywnie reagowały na siebie wzajemnie (werbalnie). Panie współpracowały przy wspólnym projekcie. Cel: Usprawnienie komunikacji i znalezienie pomysłu na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Rozwiązanie: Klientka w trakcie drugiej…

 • Między zespołami: Metafora pomaga przekroczyć most

  Tło: Pomiędzy dwoma działami w organizacji powstał konflikt dotyczący dystrybucji środków i zasad współpracy. Próba odgórnej regulacji spowodowała nasilenie konfliktu i obustronne obwinianie za słabe wyniki. Cel: Wypracowanie wspólnej wizji współpracy pomiędzy działami w ramach standardów oczekiwanych przez organizację. Rozwiązanie: Proces, w którym uczestniczyli pracownicy obu skonfliktowanych działów rozpoczął się znalezienia wspólnej metafory dla całej…

 • Clean Coaching w Klubie Kobiet Mówiących na Głos

  Warsztat pod tytułem Język uważności: Jak usłyszeć „sounds echoing in words”? poprowadziła 31.01.2019 Magdalena Robak – facylitator Clean.

 • Smak Clean Coachingu na spotkaniu STIKZ Matrik

  We wtorek 15 stycznia 2019 Magdalena Robak – facylitator Clean – poprowadziła dla warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania Matrik warsztaty „Smak Clean Coachingu. Poszukiwanie rozwiązań z metaforą”. Podczas spotkania Uczestnicy doświadczyli dwóch technik pochodzących z podejścia Clean, które tworzą w zespole warunki do poszukiwania odpowiedzi z wykorzystaniem wiedzy płynącej z grupy oraz z przestrzeni. Przez trzy…

 • Język uważności. Doświadczenie Clean Language

  Uważność: Intencjonalne skupienie uwagi na doświadczeniu w danej chwili, bez bycia odciąganym przez osądy i z góry ustalone idee i oczekiwania. J. Kabat-Zinn (za D. Niedzieski, Coaching Mózgu Społecznego) Cechą charakterystyczną podejścia Clean Coaching jest WZMOCNIENIE UWAŻNOŚCI W BYCIU ZE SOBĄ I Z INNYMI: pełne szacunku, nieingerujące pytania, tworzenie przestrzeni na wsłuchanie się, dawanie czasu…

 • Doświadczenie Clean podczas XXI Konferencji IPMA

  Podczas XXI Konferencji IPMA Polska „Rewolucja w zarządzaniu” (8-9.11.2018) Magdalena Robak poprowadziła dla kierowników projektów warsztat „Zmienność wokół nas. Stałość w nas”. Uczestnicy sięgnęli w głąb swoich doświadczeń oraz potrzeb, by – dzięki pracy z metafora i językiem clean – uspójnić sposób myślenia o współpracy i wypracować wspólne wartości i ich definicje. Wartości, które łączą…