from_me_to@cleandynamics.pl | Bartek 608 50 40 60 | Magda 607 38 04 39

Clean Story

 

Zapraszamy Cię do poznania przykładowych sytuacji, w jakich zastosowaliśmy podejście clean.

cs7 Powinienem czy Chcę? Siła clean space (case: Magdalena Robak)

Tło:

Lider miał konflikt z jednym z podwładnych, który złamał hierarchię komunikacji. Lider odebrał to, jako naruszenie jego autorytetu – w oczach szefów i innych podwładnych. Zareagował emocjonalnie – podniósł głos, przestał witać się z pracownikiem.

Napięcie narastało, podwładny zaczął dostrzegać w ich kontaktach działanie przeciwko sobie (nawet, jeśli lider miał poczucie obiektywizmu).

Podczas analizy sytuacji w trakcie spotkania lider wypracował dwa rozwiązania: podejście autorytarne oraz „wyciągnięcie ręki”. Na pytanie, które z nich chce zastosować odparł: „Magda, ja WIEM jak powinienem postąpić. Nie wiem, czy CHCĘ tak postąpić.”

Cel:

Znalezienie rozwiązania, które zostanie zrealizowane w zgodzie ze sobą a jednocześnie będzie spójne z rolą menedżerską.

Rozwiązanie:

Podczas clean space lider znalazł trzy metaforyczne miejsca, które pomogły mu spojrzeć na sytuację z innych (oderwanych od własnego ego) perspektyw. Zweryfikował, co tak na prawdę jest dla niego ważne w tej sytuacji, co jest ważne dla firmy i jak te elementy łączą się.

Efekty:

Każda perspektywa pomogła liderowi znaleźć fragment rozwiązania: na poziomie „w górę”, „w sobie” oraz „w dół”. Rozwiązanie, które stworzył było kompleksowe: obejmowało pozyskanie wsparcia od przełożonych oraz bardzo konkretne kroki, jakie wykona wobec podwładnego, by ‘wyczyścić’ sytuację i zapobiec podobnym na przyszłość. Rozwiązanie było oparte o wzajemne zrozumienie, wsłuchanie się w potrzeby i emocje podwładnego oraz swoje.

W konsekwencji lider znalazł wewnętrzny spokój a zastosowanie wypracowanego rozwiązania było łatwe i naturalne. Dlaczego? Ponieważ było zgodne z jego ‘wewnętrznym kompasem’, łączącym osobiste wartości i dobro organizacji.

Case: Magdalena Robak

cs6 Odkrycie prawdziwego wyzwania (case: Bartosz Tymiński)

Tło:

Klient potrzebował sprawdzić czy są inne alternatywy rozwiązania, które wypracował wcześniej (dotyczyło ono sposobu w jaki miał rozwijać swój biznes). To była pierwotna intencja.

Cel:

Znalezienie innych rozwiązań dla rozwoju własnego biznesu - cel pierwotny.

Rozwiązanie:

W trakcie metaforycznej pracy z tym zagadnieniem okazało się, że poszukiwanie innych alternatyw jest tematem zastępczym. Istotą wyzwania było odszukanie wiary we własne siły i zwiększenie poziomu poczucia własnej wartości.

Efekty:

Praca z rysunkiem, metaforą poczucia własnej wartości doprowadziły do sytuacji, w której Klient dość szybko zdecydował się na odkrycie faktycznego realnego wyzwania i odszukania sposobu na zwiększenie poczucia własnej wartości. Efekty tej pracy Klient zauważył około miesiącu. Równolegle pracował nad kwestiami biznesowymi.

Case: Bartosz Tymiński

cs2 Mapa biegunów: Albo czy Oraz? (case: Magdalena Robak)

Tło:

W ramach definiowania własnej tożsamości lider (Dyrektor Zarządzający) określił, że chce zarządzać spójnie ze swoją osobowością i kluczowymi motywami. Główną ideą było osiąganie wyników dzięki inwestowaniu w poczucie bezpieczeństwa ludzi a nie osiąganie wyników poprzez ludzi-tryby maszyny.

Pojawił się jednak dylemat: Czy mogę budować bezpośrednie, bliskie relacje z każdym pracownikiem nie odbierając jednocześnie odpowiedzialności i autorytetu kierownikom średniego szczebla?

Cel:

Znalezienie odpowiedzi, w jaki sposób można pogodzić bliskość i utrzymanie pozycji kierowników.

Rozwiązanie:

Stosując zmodyfikowaną wersję Mapy biegunów lider przeanalizował pozytywne i negatywne efekty obu sprzecznych na pierwszy rzut oka strategii działania (Co zyskuję? Co tracę?). Następnie zastanowił się, jakie rozwiązania może zastosować, by wyeliminować potencjalne słabości.

Efekty:

Lider dowiedział się, że jego dylemat tak naprawdę nie jest dylematem – że w tej sytuacji myślenie ‘albo A– albo B’ można bez problemu zastąpić myśleniem „i A – i B”. Rozwiązanie, które wypracował wyszło ponad proste połączenie dwóch opcji. Okazało się, że dokładnie tak samo – i spójnie ze sobą – może postępować wobec wszystkich pracowników, bezpośrednich podwładnych a nawet swojego Szefa – Właściciela Firmy.

Lider znalazł kluczową oś swojego stylu zarządzania: dawanie ludziom poczucia bezpieczeństwa dzięki łagodnemu podejściu do każdej sytuacji, zawierzeniu swojej intuicji i emocjom, zaufaniu do intuicji i emocji pracowników oraz budowanie na ich silnych stronach i potrzebie wpływu – przy jednoczesnej stałej koncentracji na wynikach. W konsekwencji wypracował spójną wizję przywództwa, jakie chce budować: spójnego z jego kluczowymi wartościami oraz wspomagającego osiągać efektywność Firmy i ludzi.

Case: Magdalena Robak

cs1 Stosować wiedzę w zgodzie ze sobą... Siła metafory (case: Magdalena Robak)

Tło:

Liderzy w organizacji szkolili się przez jakiś czas z zakresu zarządzania zespołem. Przeszli proces kierowania, budowanie autorytetu, feedback, coaching i wiele, wiele innych tematów. Przy kolejnych spotkaniach zawsze pojawiało się pytanie: Co wdrożyliście? I odpowiedź: Część się udało, na część nie było czasu bo wiesz... kryzysy, te sprawy.

W pewnym momencie dawanie kolejnej wiedzy stało się marnowaniem czasu i pieniędzy Firmy. Trzeba było czegoś więcej – trzeba było sięgnąć głębiej i odnaleźć spójność wiedzy, potrzeb i motywacji.

Cel:

Zdefiniowanie osobistego ‘śladu przywództwa’, który pozwoli scalić wiedzę z osobistymi wartościami. W konsekwencji liderzy będą naturalnie (a nie dlatego, że ‘tak należy’) wykorzystywać i tworzyć narzędzia, które wspierają ich efektywność.

Rozwiązanie:

Liderzy określili sobie w kilku punktach odpowiedź na dwa pytania: Jakim chcesz być przywódcą dla swoich ludzi? Jak chcesz działać ze swoimi ludźmi? Następnie znajdowali obraz, który najlepiej oddawał ich przemyślenia. Prowadzeni clean language pogłębiali swoje przemyślenia...

Efekty:

Dzięki metaforycznemu spojrzeniu do wnętrza siebie liderzy zrozumieli, kim chcą być dla swoich ludzi, co jest dla nich osobiście ważne, na jakich wartościach chcą oprzeć swoje przywództwo i jakie działania im w tym wesprą. Wiedza, która wcześniej była zlepkiem narzędzi stała się całością z kluczowymi motywami i naturalnym sposobem funkcjonowania.

Zyskana świadomość pomagała na co dzień samodzielnie szukać i tworzyć optymalne rozwiązania. Już nie trzeba myśleć „Co teraz należy robić?” – działania wypływają naturalnie z ich ‘śladu przywództwa’, są spójne z osobistymi wartościami i z wartościami Firmy.

Już nie trzeba zewnętrznego nauczyciela, by podpowiedział „I co teraz?”. Odpowiedzi znajdują codziennie w sobie.

Case: Magdalena Robak

cs4 Szef kuchni - nowa metafora relacji (case: Bartosz Tymiński)

Tło:

Klientka zgłosiła się z problemem związanym z relacją w pracy między nią a współpracowniczką. Relacja nie była najlepsza, dochodziło do różnych spięć i nieprzyjemnych sytuacji, w których Panie agresywnie reagowały na siebie wzajemnie (werbalnie). Panie współpracowały przy wspólnym projekcie.

Cel:

Usprawnienie komunikacji i znalezienie pomysłu na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Rozwiązanie:

Klientka w trakcie drugiej sesji stworzyła zupełnie inną metaforę relacji ze swoją współpracowniczką. Zmiana perspektywy i zmiana układu odniesienia dla relacji na poziomie metaforycznym okazały się zbawienne. Nowa metafora dotyczyła przygotowywanej nowej potrawy przez szefa kuchni…

Efekty:

Wciągu dwóch tygodni od drugiego spotkania Klientka przestała doświadczać niepokoju w trakcie spotkań ze współpracowniczką, poprawiła się komunikacja między Paniami. W trakcie kolejnych dni niepokój zastępowała ciekawość.

Po niecałym miesiącu relacje między Paniami były zdecydowanie lepsze. W sytuacjach konfliktowych Klientka stosowała wypracowany w trakcie sesji sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Case: Bartosz Tymiński

cs5 Między zespołami: Metafora pomaga przekroczyć most (case: Waldemar Wojnicz)

Tło:

Pomiędzy dwoma działami w organizacji powstał konflikt dotyczący dystrybucji środków i zasad współpracy. Próba odgórnej regulacji spowodowała nasilenie konfliktu i obustronne obwinianie za słabe wyniki.

Cel:

Wypracowanie wspólnej wizji współpracy pomiędzy działami w ramach standardów oczekiwanych przez organizację.

Rozwiązanie:

Proces, w którym uczestniczyli pracownicy obu skonfliktowanych działów rozpoczął się znalezienia wspólnej metafory dla całej organizacji. Następnie uczestnicy mieli określić metaforyczne role każdego z działów i zasady współpracy dla tych ról.

Końcowym etapem procesu była operacjonalizacja nowo sformułowanych zasad i przeniesienie ich do praktycznego zastosowania. Uzupełnieniem procesu były specjalnie przygotowane zajęcia z budowania zespołu.

Efekty:

Zdecydowanie poprawiła się współpraca pomiędzy działami w organizacji co przełożyło się na duży sukces finansowy całej firmy pod koniec roku. Jedną ze zmian była zmiana sposobu komunikowania się. Pracownicy obu działów zaczęli ze sobą rozmawiać telefonicznie, bądź osobiście, a nie tylko poprzez pocztę elektroniczną.

Pomysły współpracy wypracowane na warsztacie okazały się na tyle efektywne, że zapadła decyzja ich wdrażania w pozostałych obszarach organizacji.

Case: Waldemar Wojnicz

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”), czy sygnalizatory www lub inne podobne rodzaje technologii monitorowania. Podobnie postępuje większość witryn internetowych.

1. Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika i nie można z nich korzystać w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników.

2. Jak używamy plików cookie?

Nasza strona

Nasza strona używa plików cookie, żeby:

  • zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez stronę z plików cookie,
  • dostosować zawartość strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych ustawień,
  • tworzyć statystyki strony, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Przy tworzeniu statystyk strony korzystamy z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia nam przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (bez gromadzenia danych osobowych) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Niektóre pliki wideo zamieszczone na naszych stronach używają również cookies do gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących tego, jak internauta dostał się na stronę oraz które nagrania wideo odtwarzał. Informacje o sposobie zarządzania plikami cookie wideo można znaleźć na stronach ich dostawców (np. youtube).

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika. Nie używamy plików cookie do żadnych innych celów niż te opisane na tej stronie.

Linki do innych stron

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Korzystając z tych linków należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami. Dlatego też nie możemy być odpowiedzialni za ochronę i prywatność wszelkich informacji, które udostępniasz podczas zwiedzania miejsc nie objętych niniejszym oświadczeniem. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności tych stron.

3. Jak kontrolować pliki cookie?

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwią instalowanie tych plików. Poniżej znajdziesz informacje, jak zmienić ustawienia plików cookie w różnych przeglądarkach:

Jeżeli nie wyrażasz zgody na śledzenie przez Google Analytics, możesz skorzystać z narzędzi przeglądarki Google umożliwiających rezygnację.

4. Co jeszcze warto wiedzieć?

Aktywowanie plików cookie nie jest konieczne do funkcjonowania strony, a jedynie ułatwia użytkownikom przeglądanie jej zawartości. Cookies można usunąć albo zablokować, ale w takim wypadku niektóre elementy naszej strony mogą nie działać prawidłowo i może okazać się konieczne dostosowanie preferencji przy każdej wizycie na stronie.

Możemy czasem aktualizować Politykę prywatności, by była dostosowana do aktualnej zawartości i sposobu działania strony. Odwiedź tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że zgadzasz się na te zmiany.

Polityka prywatności (wraz z późniejszymi zmianami) obowiązuje od 17 stycznia 2016 roku.