Bartosz Tymiński na Uniwersytecie Clean w Normandii

W dniach 29 czerwca – 1 lipca 2016 roku w La Bouvetière w Normandii jak co roku odbył się SUMMER UNIVERSITY 2016 – Clean Supervision & Clean Workshops.

W tym roku Uniwersytet był okazją do spotkania i wymiany doświadczeń społeczności francuskiej oraz brytyjskiej. Trzy dni intensywnej pracy warsztatowej, prezentowania nowych metod, superwizji i doświadczania Clean.

Wydarzyły się też dwie rzeczy szczególnie dla nas cenne:

  • Bogena Pieskiewicz zaprezentowała nowy warsztat oparty na wydanej w 2016 roku książce Manuel de Clean coaching.
  • Bartosz Tymiński wraz z Bogeną reprezentował w tym roku polską społeczność Clean.