zakres i formy współpracy


trzy filary

Łączymy pracę z metaforą oraz podejście clean z budowaniem rozwiązań biznesowych oraz rozwojem kompetencji osobistych.

obszary działań

Rozpoczynając współpracę wspólnie określimy, w jakim obszarze i na jakim etapie nas potrzebujesz. 

formy spotkań

Realizujemy działania rozwojowe dla firm, zespołów, zarządzających i pracowników. Zarówno w formie zespołowej, jak i indywidualnej.


trzy filary

Nasza wspólna praca ukierunkowana jest na wypracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań biznesowych oraz rozwój konkretnych kompetencji osobistych szefów i pracowników.

Pracę w tych obszarach wspomagamy narzędziami clean language oraz pracą w metaforą, by pogłębić zrozumienie: dotrzeć do sedna, zrozumieć prawdziwe potrzeby i motywy, uspójnić kierunek myślenia (ze sobą i z otoczeniem).


obszary działań

Rozpoczynając współpracę skorzystamy z CUBE DYNAMICS. 

Cube pomaga zidentyfikować zastosowanie pracy z metaforą u Ciebie (lub w Twojej firmie) w kontekście trzech podstawowych wymiarów: obszaru, poziomu i głębokości.

Możemy Cię wesprzeć w działaniach rozwojowych w następujących obszarach:

  • zarządzanie firmą (także na poziomie strategicznym)
  • kierowanie zespołem (procesowo i projektowo)
  • kompetencje menedżerskie
  • efektywność działania pracowników i menedżerów (kompetencje osobiste i interpersonalne)
  • doskonalenie jakości współpracy wewnętrznej (w tym rozwój kompetencji interpersonalnych)
  • wzmacnianie jakości obsługi Klientów

A w ramach procesy zmian:

  • Ty i Twój zespół przyglądacie się nadrzędnym celom i robicie przegląd aktualnych rozwiązań w wybranym obszarze – My moderujemy ten proces, pomagając Wam uwzględnić wszystkie kluczowe punkty widzenia.
  • Ty i Twój zespół identyfikujecie priorytetowe zmiany i miary, jakimi ocenicie ich skuteczność – My pomagamy Wam spojrzeć głębiej i bardziej wnikliwie.
  • Ty i Twój zespół odkrywacie nowe, najlepsze w danym momencie rozwiązania i opracowujecie plan ich wdrożenia – My wspieramy ten proces i dbamy, żebyście byli pewni, że uwzględniliście wszystkie możliwości i wybraliście najlepszą.
  • Ty i Twój zespół wdrażacie i analizujecie efektywność nowych działań – My wspomagamy Was w szukaniu najlepszych sposobów na optymalizację rozwiązań.
Chcemy jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, kiedy nie będziemy Ci już potrzebni.

Działamy w taki sposób, żeby Twoja firma podczas współpracy z nami wypracowała swoją własną kulturę sprzyjającą partycypacji w tworzeniu rozwiązań i ich wdrażaniu. 


formy spotkań facylitowanych

Clean Start

Spotkania dla menedżerów (4-5h) nastawione na rozwiązanie konkretnej sytuacji.

Clean storming

Zespołowe lub grupowe warsztaty generowania rozwiązań.

Clean learning

Regularne spotkania (3-4h) w miejscu pracy, by pochylić się nad określonym wyzwaniem, wzmacniające proces wzajemnego uczenia się.

Clean process

Cykl trzech 2-dniowych spotkań autorozwojowych, pomagających odkryć siebie, swoje wartości, motywacje, potrzeby, tożsamość…

Open your clean mind

Spotkania indywidualne pomagające spojrzeć na wybrany temat lub wyzwanie z nowej perspektywy i znaleźć nowe drogi działania.

Clean strategy

Spotkania dla kadry zarządzającej i zespołów skoncentrowane na wypracowaniu wspólnej misji, wartości i celów.