warsztaty Clean Dynamics


Zapraszamy do poznania bazowych warsztatów, jakie prowadzimy.


dla pracowników i szefów
Być najlepszym sobą. Ja w pracy (1 dzień)
Dlaczego?

Kiedy ostatni raz dałeś / dałaś sobie okazję na zatrzymanie się i spojrzenie z dystansu na to, co i jak robisz w pracy? Zazwyczaj po prostu nie ma na to czasu. Wielu z nas jest w permanentnym biegu a rzeczywistość i biznes nas poganiają, jak nadzorcy na budowie. I człowiek czuje się, jak ci, co ganiali z pustymi taczkami a zapytani dlaczego mówili: Taki zasuw, że nie ma kiedy taczki załadować…

Warsztat powstał po to, by dać Ci szansę za zatrzymanie się. Na przyjrzenie się sobie w Twojej roli zawodowej oraz podjęcie decyzji, jak chcesz ją dalej realizować. Świadomie.

Dla kogo?

Dla każdego, kto potrzebuje chwili oddechu i pomyślenia 🙂

Jakie będą efekty?

Ty, jako Uczestnik:

 • zweryfikujesz lub doprecyzujesz, kim jesteś i kim chcesz być w swojej roli zawodowej
 • opracujesz „mapę spójności z rolą”
 • wypracujesz kroki, jakie podejmiesz, by w pracy być bardziej spójnym ze sobą i swoją rolą zawodową

Twoja Firma współpracuje z pracownikiem, który:

 • bardziej świadomie i uważnie realizuje swoje zadania
 • mocniej identyfikuje się ze swoją rolą
 • podejmuje działania, dzięki którym czuje się lepiej ze sobą w pracy, a w konsekwencji może skuteczniej ją wykonywać
Co dostajesz?

Jeden dzień intensywnych warsztatów podczas których przyjrzysz się sobie w roli, jaką pełnisz zawodowo. Wykorzystamy do tego pracę z metaforą i przestrzenią, wspólne dyskusje, podejście projektowe.

Merytorycznie przejdziemy przez następujące obszary:

 • Moja rola zawodowa: Cele – Oczekiwania –Wizerunek. Jak jest teraz, jak chcę, żeby było?
 • Moja rola zawodowa a ja. Moje potrzeby, wartości, marzenia.
 • Autoanaliza pięciopolowa: W jakich obszarach działam spójnie z rolą, a gdzie jest potencjał do usprawnień?
 • Mini-projekt JA: Plan akcji, by było tak, jak chcesz, żeby było.

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego po warsztacie otrzymasz także:

 • Materiały PDF: Prześlemy Ci zdjęcia wypracowanych plakatów, szablony narzędzi oraz dodatkowe materiały, które mogą Cię wesprzeć.
 • Sesję follow-up: 2-3 miesiące po szkoleniu możesz skorzystać z 30-minutowej sesji follow-up, która pomoże Ci zrobić przegląd Twoich działań po warsztacie i – ewentualnie – skorygować plan.

Mój Ślad Przywództwa. Przywództwo oparte o wartości i misję (1 dzień)
Dlaczego?

Punktem wyjścia do rozwijania kompetencji przywódczych jest określenie:

 • jakim liderem naturalnie jesteś i jakim chcesz być,
 • na czym chcesz oprzeć swoje działania,
 • jak chcesz oddziaływać na innych.

Stworzyliśmy ten warsztat po to, by pomóc liderom określić ich własny, niepowtarzalny, oparty na wartościach i misji ŚLAD PRZYWÓDZTWA.

Dla kogo?

Dla każdego szefa, menedżera, lidera – formalnego i nieformalnego, obecnego i przyszłego. 

Jakie będą efekty?

Jeśli rzeczywiście będziesz działać zgodnie z wypracowanym śladem przywództwa w Twojej organizacji:

 • wzmocni się potencjał menedżerski oparty o wartości i misję
 • zwiększy się rzeczywiste zaangażowanie ludzi
 • poprawią relacje i współpraca

a w konsekwencji wzrośnie lojalność pracowników oraz wzmocni się wizerunek firmy (wewnętrzny i zewnętrzny).

Natomiast Ty, jako Uczestnik:

 • będziesz świadomie budować swoje przywództwo
 • wzmocnisz relacje z innymi oparte na spójnych wartościach
 • zyskasz zaangażowanie ludzi w drogę, którą podążasz i ich chęć działania spójnie z celami, jakie macie
Co dostajesz?

Jeden dzień intensywnych warsztatów pracy ze sobą i z własnym rozumieniem przywództwa, oparty o metaforę osobistą i narzędzia coachingowe. Wiedzę i wymianę doświadczeń, możliwość zajrzenia w siebie i odpowiedzenia sobie na pytanie „Jakim przywódcą jestem i jakim na prawdę chcę być?”.

Merytorycznie przejdziemy przez następujące tematy:

 • Menedżer a przywódca: Czym jest trójkąt sukcesu zespołu (utrzymanie równowagi między wynikami, procesami i relacjami)? Jakie są poziomy przywództwa i na którym poziomie jakie rezultaty możemy uzyskać? Na jakim poziomie przywództwa jesteś obecnie?
 • Pięć poziomów przywództwa w praktyce: Na jakich wartościach, postawach, umiejętnościach i działaniach opiera się każdy poziom autorytetu (od stanowiska po osobowość)?
 • Mój ślad przywództwa: Jaka misja Ci przyświeca, jako liderowi? Na jakich wartościach chcesz oprzeć swoje przywództwo, by było spójne z Tobą i naturalne? W jaki sposób komunikować Twoje zasady gry zespołowi (expose lidera)?
 • Podsumowanie i plan na przyszłość: Jakich zmian wymaga od Ciebie nowy sposób myślenia o Twoim przywództwie? Jak możesz realizować w sposób naturalny własne myślenie o przywództwie osobistym i organizacyjnym?

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego po warsztacie otrzymasz także:

 • Ocenę poziomu przywództwa: W ciągu 7 dni po warsztacie możesz zaprosić kilka osób do e-oceny Twojego poziomu przywództwa. Po ocenie otrzymasz indywidualne wyniki.
 • Materiały PDF: Prześlemy Ci zdjęcia wypracowanych plakatów, szablony narzędzi oraz dodatkowe materiały, które mogą Cię wesprzeć.
 • Sesję follow-up: 2-3 miesiące po szkoleniu możesz skorzystać z 30-minutowej sesji follow-up, która pomoże Ci zrobić przegląd Twoich działań po warsztacie i – ewentualnie – skorygować plan.

Masz pytanie? Znajdźmy odpowiedź. Praktyczny warsztat poszukiwania rozwiązań (1 dzień)
Dlaczego?
 • Masz sytuację, która Cię blokuje, utrudnia działanie w sytuacji prywatnej lub zawodowej
 • Nosisz w sobie pytanie, ale żadna ze znalezionych odpowiedzi Ci „nie leży”
 • Potrzebujesz przyjrzeć się jakiejś sytuacji, by odkryć jak postąpić

Zapraszam Cię na warsztat „Masz pytanie? Znajdźmy odpowiedź”, podczas którego doświadczysz, jak logika myślenia metaforycznego połączona z narzędziami biznesowymi pomaga znaleźć rozwiązania i dokonać spójnej z Tobą zmiany.

Dla kogo?

Dla każdego 🙂

Jakie będą efekty?
 • Otrzymasz okazję spojrzenia na Twoje pytanie z różnych punktów widzenia.
 • Zatrudnisz wiedzę grupową do generowania rowiązań.
 • Wybierzesz rozwiązanie, które będzie spójne z Tobą.
Co dostajesz?

Jeden dzień warsztatów, wymianę doświadczeń, możliwość zajrzenia w siebie i znalezenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

W trakcie warsztatu:

 • wyjawisz metaforę osobistą, która odzwierciedla Twój sposób myślenia o sytuacji i co mówi o Twoim wewnętrznym świecie i sposobach myślenia,
 • skorzystasz z wiedzy kolektywnej na etapie metaforycznej analizy sytuacji,
 • pobudzisz współpracę dwóch półkul do pracy nad poszukiwaniem rozwiązań,
 • stworzysz konkretny plan akcji.

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego 2-3 miesiące po szkoleniu możesz skorzystać z 30-minutowej sesji follow-up, która pomoże Ci zrobić przegląd Twoich działań po warsztacie i – ewentualnie – skorygować plan.


Komunikacja w zgodzie ze sobą. Warsztat autorozwojowy (1 dzień)
Dlaczego?

Zgarza Ci się, że mówisz, przekonujesz, przedstawiasz swoje opinie lub emocje i… do jednych to trafia a u innych wywołuje złość lub napięcie? I to mimo, że mówisz to samo i tak samo? Masz wrażenie, że nie wszystkie Twoje relacje wyglądają tak, jak chcesz?  

Warsztat da Ci szansę przyjrzeć się sobie, swoim relacjom i ukształtować je tak, by bardziej spełniały Twoje oczekiwania. 

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcieliby uprawnić swoją komunikację i zbudować bardziej efektywne relacje z innymi. 

Jakie będą efekty?

Zdobędziesz wiedzę, narzedzia i wgląd w siebie, które pozwolą Ci:

 • polepszyć wymianę informacji z innymi,
 • świadomie i w zgodzie ze sobą kształtować swój wizerunek w różnych relacjach,
 • obniżyć poziom napięcia wynikający z niezrozumienia siebie i innych w procesie komunikacji.
Co dostajesz?

Podczas jednego dnia warsztatów opartych na pracy z metaforą osobistą, narzędzia coachingowe i techniki aktywuzujące:

 • poznasz błędy, które mogą obniżyć jakość relacji i zmniejszyć efektywność komunikacji
 • zdefiniujesz swój 'trójkąt satysfakcji z kontaktu’  
 • określisz, jaki wizerunek chcesz kształtować w różnego typu relacjach (rola – obraz – cel)
 • poznasz swój styl społeczny i jego wpływ na kształtowanie relacji z innymi
 • zdefiniujesz indywidualne kierunki rozwoju w ważnych dla Ciebie relacjach

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego po warsztacie otrzymasz także:

 • Mini-ocenę stylu komunikacji: W ciągu 7 dni po warsztacie możesz zaprosić kilka osób do e-oceny stylu społecznego, dzięki czemu będziesz mógł spojrzeć na siebie ich oczami.
 • Sesję follow-up: 2-3 miesiące po szkoleniu możesz skorzystać z indywidualnej 30-minutowej sesji follow-up, która pomoże Ci zrobić przegląd działań po warsztacie i – ewentualnie – skorygować plan.

dla zespołów
Jakim TEAMem checemy być? Uważność i wspólna roadmap w Waszym zespole (1 dzień)
Dlaczego?

Punktem wyjścia do pracy teamu jest to, żeby poczuł on się jak TEAM. Żeby ludzie dowiedzieli się jaki każdy ma potrzeby związane ze współpracą oraz czego od siebie wzajemnie oczekują. Żeby lider stał się elementem zespołu opartego na wzajemnym zrozumieniu.

Spotkanie pomoże Wam odkryć, jakim zespołem chcecie być (a jakim nie) i jak będziecie działać.

Dla kogo?

Dla zespołów, w tym zespołów projektowych (szczególnie pracujących zwinnie). 

Jakie będą efekty?

Dla liderów:

 • wypracujecie konkretny model pracy uwzględniający potrzeby wszystkich osób
 • zwiększysz potencjał do samosterowania w zespole
 • wzmocnisz relacje w zespole oparte na wspólnych wartościach.

Dla zespołu:

 • wzmocnicie współpracę opartą o wzajemne zrozumienie siebie i swoich potrzeb 
 • zwrócicie uwagę na rolę uważności we współpracy.
Co dostajesz?

Jeden dzień facylitowanych warsztatów dla zespołów oparty o pracę z metaforą i przestrzenią w autorskim modelu TEAM™, podczas którego:

 • odkryjecie wzajemnie swoje indywidualne potrzeby związane ze współpracą w zespole
 • doprecyzujecie na jakich wartościach chcecie oprzeć współpracę
 • doświadczycie, jak z indywidualnych oczekiwań powstaje wspólna wizja zespołu
 • pracując z przestrzenią wypracujecie wspólne zasady gry
 • wypracujecie sposoby dbania o przestrzeganie zasad na co dzień.

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego 2-3 miesiące po warsztacie możesz skorzystać z 30-minutowej sesji follow-up, która pomoże Ci zrobić przegląd Twoich działań po warsztacie i – ewentualnie – skorygować plan.


Luka w projekcie? Zapełnij ją dzięki metaforze (1 dzień)
Dlaczego?

Obserwując realizację projektu zauważyliśmy, że czasem pracujące w nim osoby czują, że „coś jest nie tak, jak powinno być” jednak trudno jest im to „coś” zidentyfikować i nazwać. Bycie w środku powoduje, że trudno nam zauważyć niektóre rzeczy. Niekiedy potrzeba stanięcia obok, zmiany perspektywy, a niekiedy wejścia głębiej w swoje spostrzeganie projektu, by stworzyć nową wartość. 

Celem warsztatu jest pomóc Ci spojrzeć na Twój projekt oraz Twoją rolę w projekcie z nowej perspektywy, rozpoznać to „coś” i zaplanować zmianę. 

Dla kogo?

Dla wszystkich szefów i członków zespołów projektowych, którzy poszukują nowego spojrzenia na projekt. 

Jakie będą efekty?

Dzięki eksploracji swojej osobistej metafory projektu odkryjesz miejsce, w którym odczuwasz lukę w projekcie bądź w swojej roli w projekcie i zaplanujesz działania, które pomogą to zmienić.

Co dostajesz?

Jeden dzień intensywnych warsztatów pracy ze sobą oparty o metaforę osobistą i narzędzia coachingowe, podczas którego:

 • poznasz metaforę osobistą projektu, w którym uczestniczysz 
 • odkryjesz co Twoja metafora mówi o projekcie: jego jakości, postępach, Twojej roli, współpracy, …
 • rozpoznasz kierunki zmiany oraz określisz swój wpływ na nie
 • opracujesz konkretny plan działań.

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego 2-3 miesiące po warsztacie możesz skorzystać z 30-minutowej sesji follow-up, która pomoże Ci zrobić przegląd Twoich działań po warsztacie i – ewentualnie – skorygować plan.


Projekt dziś i jutro… Warsztat dla zespołów projektowych (1 dzień)
Dlaczego?

W realizacji projektów są momenty, kiedy mówimy „Stop! Robimy przegląd”. Zazwyczaj przegląd dotyczy oceny na jakim etapie jesteśmy i w jakim stopniu odpowiadamy na założenia projektu (procesy, zasoby i rezultaty). Rzadziej przyglądamy się mniej materialnym elementom: jakości zarządzania projektem, jakości współpracy czy satysfakcji interesariuszy – szczególnie zespołu projektowego (ludzie). 

Warsztat daje zespołowi projektowemu możliwość przyjrzenia się swojemu projektowi z innej perspektywy oraz zidentyfikowania konkretnych zmian, które mogą polepszyć jakość jego realizacji. 

Dla kogo?

Dla zespołów projektowych. 

Jakie będą efekty?

Dla projektu:

 • uspójnienie myślenie o projekcie „teraz”
 • uspójnienie myslenia o projekcie „docelowo” identyfikując to, co wspólne i twórczo włączając to, co indywidualne
 • określenie „kluczowych obszarów koncentracji” (teraz i w dalszej perspektywie).

Dla każdego Uczestnika:

 • będziesz miał okazję do prezentacji swojego spostrzegania projektu i swoich oczekiwań wobec niego,
 • poznasz oczekiwania i wizje innych członków zespołu,
 • otrzymasz okazję do wspólnego opracowania rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby każdego z Was.
Co dostajesz?

Podczas jednego dnia warsztatów opartych na pracy z metaforą osobistą i narzędzia coachingowe:

 • poznacie i wymienicie się odczuciami i wiedzą wynikającą z indywidualnych metafor osobistych danego etapu w projekcie
 • odkryjecie obszary, w których projekt wymaga wzmocnienia, by pełniej odpowiedzieć na leżące za nim potrzeby  
 • uspójnicie myślenie o potrzebnych korektach, wsparciu i kontynuacji
 • opracujecie wstępny plan zmian.

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego po warsztacie otrzymasz także:

 • Mini-ocenę jakości zarządzania projektem: W ciągu 7 dni po warsztacie możesz zaprosić kilka osób do e-oceny jakości zarządzania projektem opartej o model IPMA Project Excellence Baseline.
 • Sesję follow-up: 2-3 miesiące po szkoleniu możecie skorzystać z godzinnej zespołowej sesji follow-up, która pomoże Wam zrobić przegląd działań po warsztacie i – ewentualnie – skorygować plan.

dla coachów, trenerów, konsultantów – warsztaty narzędziowe
Together in TEAM™. Wspólne wartości i roadmap w realizacji projektów (1 + 2 dni, warsztat certyfikacyjny)
Dlaczego?
 • Zależy nam na wysokiej jakości działań
 • Ważna jest dla nas dobra współpraca
 • Musimy się sprawnie komunikować

Jesteśmy pewni, że znacie te słowa ze spotkań i z zespołem projektowym, i ze Sponsorem, i z innymi interesariuszami. I kiedy je słyszymy wydaje nam się, że świetnie wiemy, o co chodzi. Że rozumiemy je tak samo. Bo to przecież oczywiste. A potem okazuje się, że niekoniecznie…

Warsztaty dla zespołów projektowych oraz kluczowych interesariuszy prowadzone zgodnie z modelem TEAM™ pomagają zminimalizować ten problem, ponieważ ułatwiają zrozumienie.

Dla kogo?

Dla każdego szefa, menedżera, lidera – formalnego i nieformalnego, obecnego i przyszłego. 

Jakie będą efekty?

Jeśli wprowadzisz model TEAM do pracy z zespołami projektowymi i do spotkań inicjujących z kluczowymi interesariuszami:

 • pogłębisz wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań we współpracy projektowej
 • zmniejszysz stres i poziom konfliktów wynikających z niezrozumienia 'zasad gry’
 • uprawnisz realizację projektów dzięki lepszemu wzajemnemu zrozumieniu i uważności na innych

a w konsekwencji polepszysz satysfakcję interesariuszy i zespołu (czyli jeden z kluczowych rezultatów doskonałego zarządzania projektami według modelu PEB IPMA).

Natomiast Ty, jako Uczestnik:

 • zdobędziesz umiejętność samodzielnego prowadzenia spotkań facylitowanych wg autorskiego modelu TEAM™
 • poznasz podstawy Clean Language – specyficznego sposobu zadawania pytań i dochodzenia do rzeczywistych potrzeb oraz oczekiwań
 • pogłębisz świadomość wagi wzajemnego zrozumienia oczekiwań w efektywnej współpracy w projektach IT i uzgadnianiu oczekiwań różnych grup interesariuszy
Co dostajesz?
 • Jeden dzień intensywnych warsztatów, podczas których doświadczysz pracy z zespołem według modelu TEAM™
 • Mentoring
 • Praktykę i ewaluację Twoich kompetencji podczas drugiego, dwudniowego spotkania warsztatowego

Podczas warsztatu przejdziemy przez następujące kroki:

 • Model TEAM™: Cztery kluczowe kroki (Touch – Exchange – Analyze – Maintain)
 • Odkrywanie i pogłębianie zrozumienia wartości we współpracy
 • Wybór i definiowanie wspólnych wartości
 • Określanie standardów współpracy (oczekiwanych i nieakceptowanych)
 • Wypracowanie sposobów utrzymania i analizy jakości współpracy (podtrzymanie zachowań pozytywnych i standardy reakcji na 'odstępstwa’)

W trakcie procesu mentoringowego:

 • otrzymasz dodatkową wiedzę z zakresu modelu TEAM™, technik Clean oraz facylitowania spotkań
 • pod opieką Trenera przygotujesz się do poprowadzenia fragmentu warsztatu

Podczas całego programu będziesz mógł korzystać z dedykowanej platformy e-learning, na której będą dostępne materiały merytoryczne a także bedzie mozliwość konsltacji z Trenerami i innymi Uczestnikami programu./p>

Natomiast ostatni krok – praktyka i ewaluacja – to:

 • poprowadzenie przygotowanego fragmentu spotkania
 • feedback rozwojowy od Trenera i pozostałych Uczestników

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego 2-3 miesiące po programie możesz skorzystać z 30 minutowej sesji doradczej, na której odpowiemy na Twoje pytania lub popracujemy coachingowo nad wybranym celem związanym z modelem TEAM™.


Facylitacja Clean dla trenerów. Techniki Clean na sali szkoleniowej i w doradztwie (1 + 2 dni, warsztat certyfikacyjny)
Dlaczego?

Obserwujemy czasem trenerów, którzy są zmęczeni energią, jaką muszą włożyć w szkolenie. Obserwujemy czasem Uczestników, którzy wychodzą ze szkoleń i działań doradczych z narzędziami i przemyśleniami, które niekoniecznie są „ich” a w konsekwencji nie są stosowane. Jeśli:

 • masz wrażenie, że „ciągniesz” grupę swoją energią
 • chcesz w bezpieczny sposób pogłębić poziom pracy z Uczestnikami
 • zastanawiasz się, jak dać swoim Uczestnikom więcej przestrzeni, by mogli znaleźć swoja własną drogę

…zapraszamy Cię do poznania technik facylitacji Clean. Praca tą metodą oraz w zgodzie z postawą Facylitatora Clean poszerza sposób myślenia o roli trenera/doradcy i jego miejscu w procesie rozwojowym.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla trenerów, którzy korzystają z narządzi facylitacji, prowadzą warsztaty procesowo, jak i dla osób, które same siebie nazwałyby Trenerami Narzędziowymi – lubiącymi schematy i jednoznaczność drogi oraz efektów.

Jakie będą efekty?
 • stworzysz Uczestnikom przestrzeń do odkrywania ich własnych znaczeń i kierunków
 • zwiększysz szansę na dokonanie przez Uczestników zmiany w realnym życiu
 • poszerzysz swój warsztat trenerski o narzędzia pracy z metaforą i przestrzenią
Co dostajesz?
 • Jeden dzień intensywnych warsztatów, podczas których doświadczysz czterech konkretnych narzedzi facylitacji Clean
 • Mentoring
 • Praktykę i ewaluację Twoich kompetencji podczas drugiego, dwudniowego spotkania warsztatowego
A dokładniej…

Podczas warsztatu:

 • doświadczysz, jak Metaforyczna Rundka Wstępna może wprowadzić w temat szkolenia oraz pomóc poznać kluczowe oczekiwania i potrzeby Uczestników
 • poznasz trzy Wędrujące Pytania Clean, którymi zastąpisz lub wzbogacisz klasyczną burzę mózgów bądź dyskusję
 • zobaczysz, w jaki sposób można wykorzystać Koło Clean z Podsumowaniem do uruchomienia wiedzy grupowej przy wypracowywaniu rozumienia pojęć czy modeli oraz ich definiowaniu
 • poznasz sposób na podsumowywanie szkoleń wykorzystujący Ukierunkowaną Pracę z Przestrzenią, dzięki czemu Uczestnicy mogą zintegrować zdobytą wiedzę i umiejętności

W trakcie procesu mentoringowego:

 • otrzymasz dodatkową wiedzę z zakresu technik Clean oraz postawy facylitatora Clean
 • pod opieką Trenera przygotujesz się do poprowadzenia jednej z technik

Podczas całego programu będziesz mógł korzystać z dedykowanej platformy e-learning, na której będą dostępne materiały merytoryczne a także bedzie możliwość konsltacji z Trenerami i innymi Uczestnikami./p>

Natomiast ostatni krok – praktyka i ewaluacja – to:

 • poprowadzenie przygotowanej techniki
 • feedback rozwojowy od Trenera i pozostałych Uczestników

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego 2-3 miesiące po programie możesz skorzystać z 30 minutowej sesji doradczej, na której odpowiemy na Twoje pytania.


na licencji Clean Coaching Polska
Podróż z metaforą osobistą – nowy wymiar uważności (1 dzień)
Dlaczego?

Cechą charakterystyczna podejścia, którego doświadczysz (podejścia Clean Coaching) jest WZMOCNIENIE UWAŻNOŚCI W BYCIU ZE SOBĄ I Z INNYMI. Uważności wyrażanej w pełnych szacunku, nieingerujących pytaniach. W tworzeniu przestrzeni na wsłuchanie się w siebie. W dawaniu sobie czasu na pojawienie się odpowiedzi.

I na taki właśnie uważny dzień zapraszam 🙂 Jeden dzień przyjrzenia się sobie, odkrycia swojej potrzeby i popracowania nad nią. Jeden dzień uczenia się, jak słuchając towarzyszyć innym w poszukiwaniu ich własnego rozumienia i ich własnych odpowiedzi.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób, które chcą pogłębić zrozumienie siebie lub popracować nad konkretnym celem rozwojowym. 

Dla osób wspierających rozwój innych (trenerzy, coachowie, nauczyciele, psycholodzy…) to jednocześnie możliwość poznania założeń metody Clean Coaching i przećwiczenia kilku podstawowych pytań Clean – pytań, które uczą nowego wymiaru uważności.

Jakie będą efekty?

Stworzysz plan zmiany oparty o rzeczywiste potrzeby i spójny z Tobą.

Co dostajesz?

Jeden dzień warsztatów, podczas którego:

 • poznasz swoją metaforę osobistą
 • doświadczysz, jak metafora może prowadzić do zmiany
 • odkryjesz czego potrzebujesz i w jakim kierunku chcesz podążać
 • opracujesz konkretny plan zmiany

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego do 2 miesięcy po warsztacie możesz skorzystać z 30-minutowej sesji follow-up, która pomoże Ci zrobić przegląd Twoich działań po warsztacie i – ewentualnie – skorygować plan.

Warsztat prowadzony na licencji Clean Coaching Polska.

Mini-relacja z warsztatu „Nocna podróż z metaforą” poprowadzonego w ramach Nocy Szkoleń 2017.


Współpraca z metaforą. Warsztat dla zespołów (1 dzień)
Dlaczego?

Punktem wyjścia do zmiany grupowej lub zespołowej jest wspólne określenie, jest nasz wspólny cel i jak chcemy do niego dojść. Bo tylko idąc razem możecie osiągnąć zakładane rezultaty.  

Celem warsztatu jest pomóc Ci odkryć, jak budować wspólną wizję celu oraz w jaki sposób – sięgając go grupowej kreatywności – zaplanować optymalną drogę.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób, które chcą wiedzieć, jak ukierunkować energię zespołową na wspólny cel. 

Jakie będą efekty?

Odkryjesz, jak inne osoby rozumieją kierunek zmian i cel, jaki chcecie osiągnąć oraz wspólnie stworzycie konkretny plan działań.

Co dostajesz?

Jeden dzień intensywnych warsztatów facylitowanej pracy zespołowej oparty o metaforę osobistą i pracę z przestrzenią, podczas którego:

 • wybierzenie kluczowy obszar, nad jakim chcecie wspólnie pracować 
 • poznacie, jak ten obszar widzą inni i co jest dla nich ważne
 • stworzycie wspólną wizję celu opartą na tym, co podobne i integrującą to, co odmienne
 • opracujecie konkretny plan działań i zasady, według których chcecie go realizować

Mamy świadomość, że każda zmiana wymaga wsparcia. Dlatego do 2 miesięcy po warsztacie możecie skorzystać z 45-minutowej zespołowej sesji follow-up, która pomoże Wam zrobić przegląd Waszych działań po warsztacie i – ewentualnie – skorygować plan.

Warsztat prowadzony na licencji Clean Coaching Polska.