o metaforze i clean


Procesy rozwoju kompetencji organizacyjnych i indywidualnych wspieramy dwoma podstawowymi fundamentami: pracą z metaforą i podejściem clean language, które zaprzęgają do procesu zmiany także pracę z przestrzenią. 

dlaczego metafora?

Używamy około 6 metafor na minutę. Metafory pomagają nam myśleć i rozumieć otaczający świat.

dlaczego język clean?

12 pytań clean pomaga Ci odkryć, co rozumiesz pod pojęciami i metaforami, którymi opisujesz swój świat.

dlaczego przestrzeń?

Dzięki wykorzystaniu przestrzeni możemy mocniej uruchomić spojrzenie na sytuację z różnych perspektyw.


dlaczego metafora?

Z perspektywy przetwarzania informacji jesteśmy systemem, który emocje, doświadczenia i myśli zapisuje w nieświadomości w formie metafor. Badania Lakoffa, Johnsona i Kovacsa jasno pokazują, że metafora jest nie tyle funkcją języka, ale podstawą organizującą nasze myślenie.

Używamy około 6 metafor na minutę. Dzięki nim lepiej wyrażamy siebie i lepiej rozumiemy innych. Metafory pomagają nam myśleć i rozumieć otaczający świat. Za ich pomocą jesteśmy w stanie zrozumieć nowe zjawiska, pojęcia i idee, innych ludzi.

Metafora pozwala pracować jednocześnie ze świadomym i nieświadomym umysłem, dzięki czemu zmiany i rozwój zachodzą harmonijnie i na głębokim poziomie.

Oparcie działań rozwojowych na pracy z metaforą pomaga spojrzeć na ‘tu i teraz’ jednocześnie z zewnątrz i od wewnątrz, a dzięki temu stworzyć nową jakość.

  • Z ZEWNĄTRZ, ponieważ praca na reprezentacji pomaga oderwać się od standardowego myślenia o sytuacji. Nie pracujemy na konkretnym temacie, tylko na jego abstrakcyjnej reprezentacji.
  • OD WEWNĄTRZ, ponieważ głęboka analiza metafory ułatwia dotarcie do źródła i odkrycie prawdziwego siebie. Swoich prawdziwych potrzeb, motywów, myśli i sposobów myślenia.

dlaczego język clean?

Twórca podejścia clean language – David Grove – badał warunki krytyczne dla szybkiej pozytywnej zmiany. Odkrył on, że bardzo często sam proces zmiany może ją ograniczać, ponieważ jest jakby ”narzucany” z zewnątrz.

Poszukując skutecznych narzędzi pracy w „czystym” (to znaczy nie skażonym zewnętrznymi modelami i koncepcjami) podejściu stworzył nowy model komunikacji – clean language.

Jest to pełna szacunku dla indywidualnych doświadczeń, skoncentrowana na dogłębnej analizie używanych symboli forma komunikacji. W minimalnym stopniu ingeruje ona w używany przez Ciebie język. 12 pytań clean ma na celu pomóc Tobie i Twoim ludziom odkryć co Wy rozumiecie pod pojęciami i metaforami, którymi opisujecie swój świat. 

Przyjęcie takiego podejścia do pracy z ciałem i umysłem daje wgląd w prawdziwe cele, motywy i podstawy działania. Pomaga także znaleźć własne, niepowtarzalne i spójne wewnętrznie rozwiązania.


dlaczego przestrzeń?

W podejściu clean fizyczna przestrzeń służy do odwzorowania przestrzeni poznawczej, czyli w praktyce pokój lub sala reprezentują wymiar wewnętrzny.

Klient sam określa miejsce w którym jest, sam określa miejsce w którym chciałby się znaleźć oraz ustawia w przestrzeni wszystkie elementy związane z analizowaną sytuacją. Dzięki temu ma możliwość obserwacji i eksploracji stworzonego przez siebie fizycznego systemu z różnych pozycji, a w konsekwencji lepszego 'poczucia’ go i zrozumienia swojego miejsca w tej rzeczywistości.

Włączenie przestrzeni do pracy pomaga silniej zwizualizować rzeczywistość i uruchomić podczas poszukiwania rozwiązań informacje z 'pola’. Często dają one nowe spojrzenie na sytuację, którego inaczej byśmy nie odkryli.

Zasada czystości ogranicza do minimum interwencję facylitatora, która sprowadza się do ciągu prostych pytań pogłębiających zrozumienie u Klienta. Dzięki temu umysł w sposób nieskrępowany i wolny może poszukiwać rozwiązań na swój własny sposób, w swoim indywidualnym tempie.


Więcej wiedzy o Clean Coaching

Zapraszamy do stron, na których znajdziesz więcej informacji o Clean Coaching w Polsce i na świecie.