Odkrycie prawdziwego wyzwania

Tło:

Klient potrzebował sprawdzić czy są inne alternatywy rozwiązania, które wypracował wcześniej (dotyczyło ono sposobu w jaki miał rozwijać swój biznes). To była pierwotna intencja.

Cel:

Znalezienie innych rozwiązań dla rozwoju własnego biznesu – cel pierwotny.

Rozwiązanie:

W trakcie metaforycznej pracy z tym zagadnieniem okazało się, że poszukiwanie innych alternatyw jest tematem zastępczym. Istotą wyzwania było odszukanie wiary we własne siły i zwiększenie poziomu poczucia własnej wartości.

Efekty:

Praca z rysunkiem, metaforą poczucia własnej wartości doprowadziły do sytuacji, w której Klient dość szybko zdecydował się na odkrycie faktycznego realnego wyzwania i odszukania sposobu na zwiększenie poczucia własnej wartości. Efekty tej pracy Klient zauważył około miesiącu. Równolegle pracował nad kwestiami biznesowymi.

Case: Bartosz Tymiński