Powinienem czy Chcę? Siła clean space

Tło:

Lider miał konflikt z jednym z podwładnych, który złamał hierarchię komunikacji. Lider odebrał to, jako naruszenie jego autorytetu – w oczach szefów i innych podwładnych. Zareagował emocjonalnie – podniósł głos, przestał witać się z pracownikiem.

Napięcie narastało, podwładny zaczął dostrzegać w ich kontaktach działanie przeciwko sobie (nawet, jeśli lider miał poczucie obiektywizmu).

Podczas analizy sytuacji w trakcie spotkania lider wypracował dwa rozwiązania: podejście autorytarne oraz „wyciągnięcie ręki”. Na pytanie, które z nich chce zastosować odparł: „Magda, ja WIEM jak powinienem postąpić. Nie wiem, czy CHCĘ tak postąpić.”

Cel:

Znalezienie rozwiązania, które zostanie zrealizowane w zgodzie ze sobą a jednocześnie będzie spójne z rolą menedżerską.

Rozwiązanie:

Podczas clean space lider znalazł trzy metaforyczne miejsca, które pomogły mu spojrzeć na sytuację z innych (oderwanych od własnego ego) perspektyw. Zweryfikował, co tak na prawdę jest dla niego ważne w tej sytuacji, co jest ważne dla firmy i jak te elementy łączą się.

Efekty:

Każda perspektywa pomogła liderowi znaleźć fragment rozwiązania: na poziomie „w górę”, „w sobie” oraz „w dół”. Rozwiązanie, które stworzył było kompleksowe: obejmowało pozyskanie wsparcia od przełożonych oraz bardzo konkretne kroki, jakie wykona wobec podwładnego, by ‘wyczyścić’ sytuację i zapobiec podobnym na przyszłość. Rozwiązanie było oparte o wzajemne zrozumienie, wsłuchanie się w potrzeby i emocje podwładnego oraz swoje.

W konsekwencji lider znalazł wewnętrzny spokój a zastosowanie wypracowanego rozwiązania było łatwe i naturalne. Dlaczego? Ponieważ było zgodne z jego ‘wewnętrznym kompasem’, łączącym osobiste wartości i dobro organizacji.

Case: Magdalena Robak