Clean Coaching na Warszawskim Preludium do Tygodnia Facylitacji

W dniach 8 – 11 października 2018 roku zorganizowane zostało Warszawskie Preludium Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji. A na nim warsztat „Facylitacja oparta na dialogu z metaforą„, poprowadzony przez Magdalenę Robak.

W trakcie warsztatu Uczestnicy przeszli przez dwa konkretne narzędzia wykorzystywane przez facylitatora Clean oraz poznali podstawy pytań Clean, wykorzystywanych w dialogu z metaforą. Doświadczyli także postawy facylitatora opartej na czterech fundamentach: Zaufaniu, Neutralności, Akceptacji oraz Minimalizmie.

Warsztat prowadziła – będąca także współtwórcą wydarzenia – Magdalena Robak: trener, doradca, facylitator zespołowy i indywidualny Clean Coaching; autorka procesu budowania zespołu w Modelu TEAM© i twórczyni Procesu Facylitacji Grupowej w Modelu 7U©.