Doświadczenie Clean podczas XXI Konferencji IPMA

Podczas XXI Konferencji IPMA Polska „Rewolucja w zarządzaniu” (8-9.11.2018) Magdalena Robak poprowadziła dla kierowników projektów warsztat „Zmienność wokół nas. Stałość w nas”. Uczestnicy sięgnęli w głąb swoich doświadczeń oraz potrzeb, by – dzięki pracy z metafora i językiem clean – uspójnić sposób myślenia o współpracy i wypracować wspólne wartości i ich definicje. Wartości, które łączą to, co wspólne i to, co indywidualne.

Warsztat eksplorował dwa pierwsze etapy budowania zespołu zgodnie z Modelem TEAM©.

To TOUCH. Idealna współpraca w świecie VUCA

Pierwsze narzędzie, którego doświadczyliśmy to tzw. Clean Setup. Podczas trzech mini-rozmów z różnymi osobami Uczestnicy odkrywali:

  • co oznacza dla nich „idealna współpraca” w świecie VUCA
  • kim oni sami w takiej współpracy chcą / powinni być
  • jakich zasobów lub wsparcia potrzebują, by tak to działało

Równolegle – w drugiej warstwie budowania współpracy – przy każdej rozmowie pogłębialiśmy umiejętność słuchania bez założeń, pytania bez sugestii, bycia z drugą osobą z uważnością i koncentracją na niej (a nie na sobie). 

To EXCHANGE. Wspólne definicje wartości

Po podsumowaniu przemyśleń z pierwszego ćwiczenia Uczestnicy wybierali jedną wartość, którą następnie definiowali indywidualnie za pomocą Clean Word Association Map. Kolejnym krokiem było stworzenie na podstawie indywidualnych map wspólnej definicji w formie opowieści o wartości.

TE… I co dalej?

Następne etapy budowania zespołu w Modelu TEAM© to:

  • To Analyze – wypracowanie expose współpracy w oparciu o metaforyczne opowieści o wartościach,
  • To Maintain – ustalenie, w jaki sposób zespół będzie wzmacniał wypracowane wartości i zasady oraz jak będzie dbał, by wszyscy działali zgodnie z nimi.

Tak zaczyna codzienne działanie, spójne z wypracowanymi wartościami i roadmap.