Język uważności. Doświadczenie Clean Language

Uważność: Intencjonalne skupienie uwagi na doświadczeniu w danej chwili, bez bycia odciąganym przez osądy i z góry ustalone idee i oczekiwania.

J. Kabat-Zinn (za D. Niedzieski, Coaching Mózgu Społecznego)

Cechą charakterystyczną podejścia Clean Coaching jest WZMOCNIENIE UWAŻNOŚCI W BYCIU ZE SOBĄ I Z INNYMI: pełne szacunku, nieingerujące pytania, tworzenie przestrzeni na wsłuchanie się, dawanie czasu na pojawienie się odpowiedzi, intymność procesu (ponieważ dzięki pracy z metaforą tylko Ty wiesz, nad czym pracujesz).

I taki właśnie uważny dzień przeżyli Uczestnicy w styczniu w Warszawie. Dzień przyjrzenia się sobie, odkrycia swojej potrzeby i metaforycznej podróży po niej. Dzień uczenia się, jak głęboko słuchając towarzyszyć innym w poszukiwaniu ich własnego rozumienia i ich własnych odpowiedzi.

Dla osób wspierających rozwój innych była to także okazja do posmakowania podejścia Clean Coaching, sposobu pracy z pytaniami Clean Language oraz postawy facylitatora Clean.

Uczestnicy:

  • poznali swoją metaforę osobistą
  • odkryli czego potrzebują i w jakim kierunku chcą podążać
  • doświadczyli, jak zmiana metafory może prowadzić do zmiany rozumienia, odczuwania, działania
  • opracowali konkretny plan działań

Proces poprowadziła Magdalena Robak, facylitator Clean.