Smak Clean Coachingu na spotkaniu STIKZ Matrik

We wtorek 15 stycznia 2019 Magdalena Robak – facylitator Clean – poprowadziła dla warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania Matrik warsztaty „Smak Clean Coachingu. Poszukiwanie rozwiązań z metaforą”.

Podczas spotkania Uczestnicy doświadczyli dwóch technik pochodzących z podejścia Clean, które tworzą w zespole warunki do poszukiwania odpowiedzi z wykorzystaniem wiedzy płynącej z grupy oraz z przestrzeni.

Przez trzy wspólne godziny Uczestnicy doświadczyli:

  • jak dzięki metaforze i Clean Language uruchomić wiedzę płynącą z grupy w poszukiwaniu informacji o sytuacji lub odpowiedzi na pytanie,
  • jak korzystając z pracy z przestrzenią poszerzyć wiedzę o sytuacji i możliwych rozwiązaniach,
  • filozofii działania Facylitatora Clean – postawę ZNAM.