Clean Coaching w Klubie Kobiet Mówiących na Głos

Warsztat pod tytułem Język uważności: Jak usłyszeć „sounds echoing in words”? poprowadziła 31.01.2019 Magdalena Robak – facylitator Clean.