Między zespołami: Metafora pomaga przekroczyć most

Tło:

Pomiędzy dwoma działami w organizacji powstał konflikt dotyczący dystrybucji środków i zasad współpracy. Próba odgórnej regulacji spowodowała nasilenie konfliktu i obustronne obwinianie za słabe wyniki.

Cel:

Wypracowanie wspólnej wizji współpracy pomiędzy działami w ramach standardów oczekiwanych przez organizację.

Rozwiązanie:

Proces, w którym uczestniczyli pracownicy obu skonfliktowanych działów rozpoczął się znalezienia wspólnej metafory dla całej organizacji. Następnie uczestnicy mieli określić metaforyczne role każdego z działów i zasady współpracy dla tych ról.

Końcowym etapem procesu była operacjonalizacja nowo sformułowanych zasad i przeniesienie ich do praktycznego zastosowania. Uzupełnieniem procesu były specjalnie przygotowane zajęcia z budowania zespołu.

Efekty:

Zdecydowanie poprawiła się współpraca pomiędzy działami w organizacji co przełożyło się na duży sukces finansowy całej firmy pod koniec roku. Jedną ze zmian była zmiana sposobu komunikowania się. Pracownicy obu działów zaczęli ze sobą rozmawiać telefonicznie, bądź osobiście, a nie tylko poprzez pocztę elektroniczną.

Pomysły współpracy wypracowane na warsztacie okazały się na tyle efektywne, że zapadła decyzja ich wdrażania w pozostałych obszarach organizacji.

Case: Waldemar Wojnicz