Szef kuchni – nowa metafora relacji 

Tło:

Klientka zgłosiła się z problemem związanym z relacją w pracy między nią a współpracowniczką. Relacja nie była najlepsza, dochodziło do różnych spięć i nieprzyjemnych sytuacji, w których Panie agresywnie reagowały na siebie wzajemnie (werbalnie). Panie współpracowały przy wspólnym projekcie.

Cel:

Usprawnienie komunikacji i znalezienie pomysłu na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Rozwiązanie:

Klientka w trakcie drugiej sesji stworzyła zupełnie inną metaforę relacji ze swoją współpracowniczką. Zmiana perspektywy i zmiana układu odniesienia dla relacji na poziomie metaforycznym okazały się zbawienne. Nowa metafora dotyczyła przygotowywanej nowej potrawy przez szefa kuchni…

Efekty:

Wciągu dwóch tygodni od drugiego spotkania Klientka przestała doświadczać niepokoju w trakcie spotkań ze współpracowniczką, poprawiła się komunikacja między Paniami. W trakcie kolejnych dni niepokój zastępowała ciekawość.

Po niecałym miesiącu relacje między Paniami były zdecydowanie lepsze. W sytuacjach konfliktowych Klientka stosowała wypracowany w trakcie sesji sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Case: Bartosz Tymiński