testy diagnostyczne


Zapraszamy do wzmocnienia działań rozwojowych skierowanych do Liderów oraz pracowników na wymagających stanowiskach przez wprowadzenie DIAGNOZY STYLU PRZYWÓDZTWA ILM72 oraz TESTU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ MTQ PLUS. Testy szczególnie będą przydatne w trzech sytuacjach:

Rekrutacja i ocena

Jako element Selection / Assessment / Development Center oraz Programów Rozwoju Talentów zapewniają lepsze dopasowanie do krytycznych obszarów zapewniających dobre wyniki na stanowisku. Dają dodatkową weryfikację czynników, które mogą wpłynąć na skuteczność na stanowisku.

Rozwój indywidualny

W ramach procesów coachingu, mentoringu, doradztwa osobistego, planowania szkoleń pomagają identyfikować obszary wpływające na efektywność na stanowisku oraz opracować spersonalizowane strategie ich rozwoju. Mogą być też narzędziem wprowadzającym do opracowania programów szkoleniowych oraz badającym ich efektywność w zakresie zmiany postaw i cech osobowości.

Rozwój organizacji

Zarządzającym i pracownikom HR dają globalne spojrzenie na potencjał pracowników. Zwiększają świadomość potencjału zatrudnionych osób a w konsekwencji wspomagają bardziej świadome planowanie współpracy z nimi oraz kształtowanie sprzyjającego efektywności środowiska pracy.


ILM72. Styl i Skuteczność Przywództwa
co to jest ILM72?

ILM72 jest narzędziem psychometrycznych oceniającym dwa elementy:

 • Indywidualny styl przywództwa oraz
 • Umiejętności i zachowania najważniejsze z punktu widzenia skutecznego przywództwa.

Powstał jako wynik badania przeprowadzonego przez AQR we współpracy z brytyjskim Instytutem Rozwoju Przywództwa i Zarządzania (the ILM). Dokładnej analizie zostało poddanych ponad 50 modeli przywództwa stosowanych regularnie przez organizacje i na światowych uczelniach.

Badanie to potwierdziło, iż przeanalizowane modele powstały na bazie tych samych komponentów – 6 skal, które reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa. Dodatkowo wyodrębniono 3 główne kompetencje przywódcze.

co daje badanie?

Dzięki ILM72 można zmierzyć indywidualny styl przywództwa (swój lub wybranych liderów) oraz:

 • przeanalizować gdzie i w jaki sposób styl przywódczy może być rozwijany w danej sytuacji,
 • zidentyfikować kluczowe umiejętności i kompetencje efektywnego przywództwa,
 • wypracować spersonalizowane wskazówki i organizacyjne strategie rozwoju potencjału przywódczego.
jakie są rodzaje raportów?

Dla OSOBY BADANEJ:

 • Raport Rozwojowy – ocena, feedback, kierunki rozwoju, działania w celu wzmocnienia każdego wymiaru.
 • Raport Postępów pokazujący zmiany, jakie nastąpiły.

Dla MENEDŻERA/COACHA:

 • Raport Oceniający – jasny feedback, co najmniej 10 pytań dodatkowych badających każdy obszar.
 • Raport Coacha – jasny feedback, sugerowane działania coachingowe i rozwojowe.

Dla ORGANIZACJI:

 • Raport Organizacyjny – graficzna prezentacja punktacji z poszczególnych skal dla wskazanej grupy osób.

Dodatkowo:

 • Raport Porównawczy – zawiera porównanie wyników badań z poprzednimi badaniami Uczestnika.
co badamy?

Dzięki ILM72 diagnozujemy indywidualny styl przywództwa w odniesieniu do sześciu specyficznych obszarów:

 • Zorientowany na zadania – Zorientowany na ludzi
 • Elastyczny – Zasadniczy
 • Zdecentralizowany – Scentralizowany
 • Zarządzający przez pochwały – Zarządzający przez wymagania
 • Nastawiony na proces – Nastawiony na efekt
 • Oparty na zdobytej wiedzy – Oparty na wrodzonych zasobach

Dodatkowo analizujemy efektywność przywódcy w odniesieniu do trzech kompetencji ogólnych:

 • Koncentracja na osiągnięciu REZULTATÓW (determinacja do osiagania sukcesu na krótsza i dłuższą metę).
 • Koncentracja na poszczególnych PRACOWNIKACH (wzmacnianie potencjału, pewności oraz oddania poszczególnych osób).
 • Koncentracja na PRACY ZESPOŁOWEJ (koncentracja na wykorzystywaniu potencjału zespołu).
co otrzymujesz w pakiecie indywidualnym?
 • Test ILM72 wypełniany przez Internet.
 • Indywidualny raport z wynikami i ogólnymi wskazówkami rozwojowymi dla poszczególnych skal.
 • Omówienie raportu z uwzględnieniem konsekwencji uzyskanych wyników.
 • Praktyczne wskazówki rozwojowe: wspólne wypracowanie kierunków doskonalenia potencjału przywódczego z uwzględnieniem specyfiki Twojej organizacji i zespołu.
 • Analizę wyników opieramy na specyfice środowiska, w którym działa lider. co otrzymujesz w pakiecie indywidualnym?
jakie mamy możliwości współpracy?
 • Prowadzenie indywidualnych działań rozwojowych dla wskazanych liderów.
 • Planowanie i realizacja projektów rozwojowych dla grup liderów w organizacji. 
 • Wsparcie dla szefów badanych liderów w zakresie ich strategii rozwoju oraz wspólpracy z nimi.
 • Diagnoza potencjału wskazanej grupy liderów.
 • Wsparcie procesów SC/AC/DC i Programów Rozwoju Talentów.
 • Wsparcie testami planowanych lub realizowanych już działań szkoleniowych dla grup lub indywidualnych działań rozwojowych dla wskazanych liderów, bądź potencjalnych liderów.

MTQ48. Diagnoza siły i odporności psychicznej

Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności.

(Clough & Strycharczyk 2012)

Kluczowe pytania dotyczące Odporności Psychicznej to:

 • Co powoduje, że – w takich samych okolicznościach – jedna osoba podda się, a druga będzie rozwijać się?
 • Czy możemy zidentyfikować silne i słabe strony w tych obszarach?
 • Czy możemy wspomóc rozwój ludzi, by umożliwić im radzenie sobie ze stresorami (np. zmiana, presja i wyzwanie), aby skuteczniej funkcjonowały?
 • Jak możemy lepiej wspierać ludzi w obszarze ich specyficznych potrzeb w tym zakresie?
co to jest MTQ Plus?

Loehr, czołowy psycholog sportowy, jako pierwszy wprowadził do języka potocznego określenie Odporność Psychiczna. Jego badania zostały rozwinięte m. in. przez profesora Petera Clough oraz Douga Strycharczyka. W 2002 Peter Clough i Keith Earle opracowali kwestionariusz MTQ.

Wciąż powiększający się zakres dowodów wskazuje, że miara ta ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotna jest efektywność, pozytywna reakcja na zmianę, radzenie sobie ze stresem, dobrostan i pozytywne nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości.

jakie są rodzaje raportów?

Dla OSOBY BADANEJ:

 • Raport Rozwojowy – ocena, feedback, kierunki rozwoju, działania w celu wzmocnienia każdego wymiaru.
 • Raport Postępów pokazujący zmiany, jakie nastąpiły.

Dla MENEDŻERA/COACHA:

 • Raport Oceniający – jasny feedback, co najmniej 10 pytań dodatkowych badających każdy obszar.
 • Raport Coacha – jasny feedback, sugerowane działania coachingowe i rozwojowe.

Dla ORGANIZACJI:

 • Raport Organizacyjny – graficzna prezentacja punktacji z poszczególnych skal dla wskazanej grupy osób.

Dodatkowo:

 • Raport Porównawczy – zawiera porównanie wyników badań z poprzednimi badaniami Uczestnika.
co badamy?

Istnieje silny związek między wytrzymałością psychiczną a wydajnością i efektywnością codziennego funkcjonowania. Diagnozujemy cztery wymiary Odporności Psychicznej:

 • CONTROL (kontrola – poczucie wpływu na własne życie/sprawczość oraz poczucie wpływu na własne emocje).
 • COMMITMENT (zaangażowanie – orientacja na cele oraz wytrwałość w realizacji celów).
 • CHALLENGE (wyzwanie – podejmowanie wyzwań i nauka przez doświadczenie).
 • CONFIDENCE (pewność siebie – wiara we własne umiejętności oraz pewność siebie w relacjach interpersonalnych).
co otrzymujesz w pakiecie indywidualnym?
 • Test MTQPlus wypełniany przez Internet.
 • Indywidualny raport z wynikami i ogólnymi wskazówkami rozwojowymi dla poszczególnych skal.
 • Omówienie raportu z uwzględnieniem konsekwencji uzyskanych wyników.
 • Praktyczne wskazówki rozwojowe: wspólne wypracowanie działań wzmacniających siłę i odporność psychiczną z uwzględnieniem warunków w jakich funkcjonujesz.
jakie mamy możliwości współpracy?

Wykorzystując uzyskane wyniki (w zależności od celu badania) możemy:

 • opracować i poprowadzić programy rozwojowe, aby pomóc osobom, które są pod silną presją lub które potrzebują wzmocnić radzenie sobie w sytuacjach, które obciążają je psychicznie,
 • opracować i zrealizować grupowe projekty rozwojowe wzmacniające Odporność Psychiczną,
 • zdiagnozować potencjał wskazanej grupy osób,
 • wesprzeć procesy SC/AC/DC i programy Rozwoju Talentów,
 • pomóc menedżerom lepiej wesprzeć swoich ludzi w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi,
 • poprawić skuteczność rekrutacji uwzględniając kryteria odporności psychicznej w profilu stanowiska.

[materiały oparte na broszurach promocyjnych AQR i BizYou]